ผงปรุงรสโรยข้าวโฮมเมด

วิทยาลัยเทคนิคสตูล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผงปรุงรสโรยข้าวโฮมเมด เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบในท้องถิ่น ผลการวิจัยมีดังนี้ 1)ผลการศึกษาชนิดของปลาที่เหมาะสมในการผลิตผงปรุงรสโรยข้าวโฮมเมด พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับปลาข้างเหลือง สูงสุดในทุกๆ ด้าน 2)ผลการศึกษาสูตรในการผลิตผงปรุงรสโรยข้าวโฮมเมด พบว่า ผงปรุงรสโรยข้าวโฮมเมด สูตรที่ 3 คือสูตรพริกแกงคั่ว มีรสชาติดี มีกลิ่นหอมของพริกแกงคั่ว มีสีเหลืองนวล เนื้อแห้ง ฟู เบา ความชอบโดยรวมโดดเด่นกว่าสูตรพื้นฐานและสูตรงาและสาหร่าย โดยผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับสูตรที่ 3 สูงสุดในทุกๆ ด้าน 3)ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคทั่วไปต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผงปรุงรสโรยข้าวโฮมเมด พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผงปรุงรสโรยข้าวโฮมเมด เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ที่เเปรรูปจากเนื้อปลาข้างเหลืองที่มีมูลค่าต่ำ โดยนำไปนึ่งให้สุก เเล้วเเกะเอาเฉพาะเนื้อ ปรุงรสด้วยนํ้าตาลทราย เกลือ และเติมเครื่องเเกงคั่ว เพื่อเพิ่มกลิ่นรสของสมุนไพร นำไปผัดจนแห้งฟู ผลิตภัณฑ์บรรจุในกระปุกพลาสติกใส ฉลากระบุข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นครบถ้วน สะดวกในการบริโภค จึงเป็นอีกเเนวทางหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รูฮานา วามุคหกรรม
2นางสาว อังศุมาลี จันทร์ขาวคหกรรม
3นาง อาซีซะ มรรคาเขตสามัญ
4นางสาว ภัชฎาพร พรหมเมศร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว จิราภรณ์ เเผ้วพันธ์ชูสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชัยดา ติงหวังปวช.
2นางสาว อัสมา หลังปาปันปวช.
3นาย ณัฐวัตร สะเเหละปวช.
4นาย นพณัติ โกบปูเลาปวช.
5นาย นรากร ชุมเเสนปวช.
6นางสาว ฟาเราะฮ์ เหมปันดันปวช.
7นางสาว สุรางคณา สระเเก้วปวช.