กระเบื้องเปลือกมังคุด

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากอำเภอหลังสวนเป็นอำเภอที่คนในพื้นที่มีอาชีพทำสวนผลไม้หลายกหลายชนิด ซึ่งมังคุดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลูก เเต่เนื่องจากจากเมื่อผู้ชื้อได้รับประทานมังคุดไปจะเหลือเปลือกซึ่งเป็นปัญหาในการกำจัด ดังนั่นทางทีมวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของแผนกช่างก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนจึงเล็งเห็นว่าเปลือกมังคุดมีคุณสมบัติที่จะสามารถทำกระเบื้องมุงหลังคาได้ จึงเกิดเเนวคิด กระเบื้องเปลือกมังคุด ขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำมามุงหลังคาได้
สามารถกันความร้อนได้ดี
มีน้ำหนักเบา
ช่วยลดปัญหาขยะจากเปลือกมังคุด
ช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างของหลังคา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล ช่วยเกิดอุตสาหกรรม
2นาย ฉัตรเทพ ชูสุขอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุกภกิจ แย้มมยาสุจริตปวช.
2นาย ธัญญฤทธิ์ สุขสวัสดิ์ปวช.
3นาย บุญสิทธิ์ ภิญญงปวช.
4นาย สุเมธ จุนทจิตรปวช.