รถเข็นแผ่นวัสดุ (Cart Material Sheet)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อ้อมใจ เธอจันทึกอุตสาหกรรม
2นาย เฉลิมกิตต์ เมาวิรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย สมพร เธอจันทึกอุตสาหกรรม
4นาย ศุภชัย บุญมากอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัครพล ดวงราบรื่นปวส.
2นาย ภานุทัต ด้วงใจจิตร์ปวส.
3นาย วรากรณ์ สุขประเสริฐปวส.
4นาย พิรณัฐ เปล่งปลั่งปวส.
5นาย พีรพัฒน์ อ่วมน้อยปวส.
6นาย สหรัฐ จันทสิทธิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

รถเข็นแผ่นวัสดุ (Cart Material Sheet) เป็นรถเข็นที่อำนวยความสะดวกในการขนหรือเคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นลักษณะเป็นแผ่น เช่น แผ่นเหล็ก แผ่นไม้ แผ่นอะคริลิค ประตู หน้าต่าง หรือใช้ขนย้ายวัสดุอื่นๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งรถเข็นแผ่นวัสดุเกิดจากการที่ในแต่ละปีการศึกษาจะมีวัสดุฝึกสำหรับฝึกทักษะในการเรียนเป็นแผ่นเหล็กที่มีขนาด 4 x 8 ฟุต ซึ่งในการขนย้ายจำเป็นต้องใช้คนในการยกอย่างน้อย 4 คน โดยการเคลื่อนย้ายทีละแผ่น จึงทำให้เกิดการล่าช้าและมักเกิดอันตรายในขณะยกและเคลื่อนย้าย ซึ่งรถเข็นแผ่นวัสดุนี้ สามารถขนย้ายแผ่นวัสดุได้เพียงคนเดียวและได้ทีละหลายแผ่นทำให้ไม่เกิดอันตรายในการขนย้าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ช่วยในการย้ายแผ่นเหล็ก แผ่นไม้ ที่มีขนาด ความกว้างได้ตามมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟุต หรือขนย้ายวัสดุอื่นๆ เช่น ประตู หน้าต่าง แผ่นอะคริลิค
โดยตัวของรถเข็นสามารถขนย้ายแผ่นวัสดุได้หลายแผ่นในครั้งเดียว มีแขนยื่นในการรองรับและปรับขนาดตามความยาวและความกว้างของแผ่นวัสดุ