เครื่องปั้นขนมเม็ดขนุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทรงเกียรติ เกิดนาวีอุตสาหกรรม
2นาย กรกช เอี่ยมสอาดอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ กรึงไกรอุตสาหกรรม
4นาย นิวัติ เพ็ชรสังวาลย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิติศักดิ์ จันทโรจณีปวส.
2นาย ณัฐพล เทศดีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ขนมเม็ดขนุนเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยข้างในมีไส้ทำด้วยถั่วเขียวบด กวนกับน้ำกะทิจนได้ที่ แล้วจากนั้นนำไปปั้นให้มีลักษณะเป็นทรงเดียวกับเม็ดขนุน ชุบไข่แดงแล้วนำไปต้มในน้ำเชื่อม จากที่กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการทำนั้นมีหลายขั้นตอน ซึ่งการปั้นเม็ดขนุนก่อนนำไปชุบไข่นั้นจะมีการใช้เวลานานเพราะว่าจะปั้นด้วยมือเพียงครั้งละหนึ่งลูกเท่านั้น เนื่องจากขนมเม็ดขนุนเป็นขนมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีการใช้ในงานประเพณี วันสำคัญต่าง ๆซึ่งในการผลิตทีละมาก ๆนั้นจะต้องใช้เวลาจำนวนมาก หรือใช้จำนวนคนหลายคนในขั้นตอนการปั้นถั่วเขียนกวน ผู้จัดทำจึงคิดค้นที่จะสร้าง เครื่องปั้นเม็ดขนุน เพื่อเป็นการลดเวลาในการปั้นลง ทำให้ได้ผลผลิตภัณฑ์มากขึ้นในการใช้เวลาที่น้อยลง เป็นการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านเวลา และยังสามารถผลิตขายเป็นการสร้างรายได้ได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-ตัวเครื่องทำจากวัสดุสแตนเลส มีขนาด(กว้าง*ยาว*สูง) 35*77*37 ซม.
- มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนเป็นพื้นที่ใส่วัตุดิบในการปั้น
ประกอบด้วยโรลเลอร์ 2 ชิ้น มีทิศทางการหมุนไปทางเดียวกัน โดยใช้สายพานไปตัวขับ เละใช้มอเตอร์ Single เฟสเป็นตัวต้นกำลังในการหมุนและมีชุดคอนโทรนในการปรับความเร็วของรอบการหมุนให้ ช้า-เร็วได้ ตามความเหมาะสม
-ในหนึ่งครั้งที่ใส่วัถุดิบใช้เวลา 0.40 นาที จะปั้นเม็ดขนุนได้ 13 เม็ด
1. ลดเวลาในการปั้นขนมเม็ดขนุน
2 .ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างเเรงงาน
3. ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่เเม่นยำ มีขนาดเท่าๆกันทุก ๆเม็ด