อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถขาด**

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัตนพล ศรีปานรอดอุตสาหกรรม
2นาย ภิรมย์ นาคสีทองอุตสาหกรรม
3นาย ปิ่นพงษ์ ยอดสะคุณอุตสาหกรรม
4นางสาว ศิรินันท์ เอียดยอดสามัญ
5นาง ปัทมา มรรคโช-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เมทนี ทองนวนปวช.
2นาย สรวิชญ์ รัตนรัตน์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การที่ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนั้นขาดนั้นส่วนใหญ่คนขับไม่สามารถทราบได้เลยว่าระบบไฟท้ายขาดขณะที่ขับรถอยู่ ไม่สามารถเห็นได้เพราะอยู่ด้านหลังส่วนรถรุ่นใหม่จะมีระบบเมื่อไฟท้ายขาดจะมีการแจ้งเตือนโดยกระพริบที่เวลาเปิดไฟเลี้ยวแต่ก็ยังไม่สามารถทราบได้ว่าไฟท้ายด้านหลังนั้นไฟเบรคหรือไฟเลี้ยวหรือไฟถอยขาดได้แค่ทราบว่ามีระบบไฟท้ายขัดข้องทำให้คนขับส่วนใหญ่มองข้ามซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งสาเหตุนี้ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินและสูญเสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้วิจัยได้ทำการสร้าง อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถยนต์ขาด ขึ้นมาใหม่โดยการติดตั้งอุปกรณ์ใว้ที่คอนโซนด้านหน้ารถยนต์แล้วต่อวงจรเข้ากับระบบไฟท้ายรถยนต์เมื่อระบบไฟท้ายขาดระบบจะส่งผลออกมาผ่านหน้าจอแจ้งเตือนว่าไฟท้ายรถยนต์ขาดพร้อมแจ้งเตือนด้วยไฟแจ้งเตือนสถานะจะบอกว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาขาด โดยไม่ต้องลงจากรถหรือให้คนสองคนหรือให้เกิดอุบัติเหตุก่อนถึงจะรู้ ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ดียิ้งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์สำหรับแจ้งเตือนสถานะไฟท้ายรถยนต์ขาดโดยจะแสดงผลออกทางหน้าจอแอลซีดี ซึ่งจะแสดงสถานะหลอดไฟ 3 ชนิด ได้แก่ ไฟหรี่ ไฟเบรค และไฟท้าย
การสร้างอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟท้ายรถยนต์ขาด ครั้งนี้มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ดังนี้
1 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
2 ลดการสูญเสียทรัพย์สิน
3 เพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่
4 สามารถพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้