เครื่องบากหน้างานสำหรับงานเชื่อม

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในกระบวนการเชื่อม สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเชื่อมเป็นงานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือ การเตรียมชิ้นงาน ดังนั้นในการเชื่อมต่อชนบากหน้างาน ที่จะต้องทำชิ้นงานให้เอียงหรือเรียกว่าบากหน้างานมีความยุ่งยากและหลายขั้นตอนในการเตรียมทางผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์จึงได้คิดค้น เครื่องทุ่นแรง ที่มีความเที่ยงตรงและรวดเร็วในการเตรียมชิ้นงานก่อนทำการเชื่อมก็คือเครื่องบากหน้างานสำหรับงานเชื่อม ในการนี้ผู้จัดทำยังได้คิดอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วม สามารบากหน้างานเหล็กกล่องและท่อกลม 45 องษาได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถใช้งานง่ายและรวดเร็ว
2. มีความเที่ยงตรงสำหรับมุมเอียงที่ต้องการ
3. สามารถแต่งงานบากหน้าเพื่อเข้ามุม 45องษาได้
1. บากหน้างานเชื่อมตามองศาที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ
2. บากหน้างานเชื่อมได้อย่างรวดเร็ว
3. แต่งงานบากหน้าเพื่อเข้ามุม 45องษาได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนกฤต พรหมศรอุตสาหกรรม
2นาย ยุทธนา แสนกันคำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย ภู่มาปวส.
2นาย นพดล พงษ์ศิลป์ปวส.
3นาย อริยวัฑฒิ เพ็ชรลิตรปวส.
4นาย ภัทรพงษ์ คงบุตรปวส.
5นาย ศตวรรษ์ มลสินปวส.
6นาย อนุรักษ์ ศรีประสิทธิ์ปวส.