เครื่องกดสปริงวาล์วระบบนิวเมตริกส์กึ่งอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องยนต์สันดาปภายใน แบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ มีส่วนประกอบหนึ่งคือระบบกลไกของวาล์ว เมื่อเราต้องจำเป็นต้องการถอดประกอบวาล์วต้องใช้เครื่องมือพิเศษใการถอดประกอบ ที่เรียกว่าเครื่องมือกดสปริงวาล์ว โดยใช้หลักการมือกดในการออกแรง นักศึกษาจึงออกแบบเครื่องมือกดสปริงด้วยระบบลมนิวเมตริกต์(ระบบลม)ในการช่วยผ่อนแรงในารกดสปริงวาล์ว และจะช่วยลดเวลาในการถอดประกอบเมื่อฝาสูบมาหลายวาล์ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กดสปริงวาล์วด้วยระบบนิวเมตริกส์(ระบบลม)
1.ช่วยผ่อนแรงในการถอดประกอบชุดสปริงวาล์ว
2.ลดเวลาในการถอดประกอบชุดสปริงวาล์ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศุภณัฐ มะรินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ฐิติ โคมกลางสามัญ
3นาย ศุภอรรถ ธรรมรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวนาถ ทิทองปวส.
2นาย ธีธัช คำสำรวยปวส.
3นาย ทีปกร มาดีปวส.