เครื่องหันหมูอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนาศักดิ์ กู้สุจริตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รณพัฒน์ เซี่ยงเห็นปวส.
2นาย บรรลุ สีลางามปวส.

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การรับประทานหมูหันนั้นมีความนิยมกันอย่างแพร่หลายเป็นอย่างมาก ปกติทั่วไปที่ร้านขายจะใช้เตาย่างแบบเปิดโล่ง ใช้คนในการย่างหมู ซึ่งใช้เวลานาน ราคาค่อนข้างสูงในการใช้คนย่างนั้น เป็นอาจอันตราย โดนความร้อนและไฟลวกได้ การย่างหมูในลักษณะที่ร้านทั่วไปทำ อาจไม่สะอาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือรสชาติไม่ถูกปาก คณะผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญที่กล่าวมานี้ จึงทำเครื่องย่างหมูหันอัตโนมัติขึ้นมาเครื่องของเราจะใช้เวลาย่างหมูไม่นาน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สะอาด ปลอดภัยและรสชาติยังถูกปากอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประโยชน์ที่ได้จากการประดิษฐ์เครื่องหันหมูอัตโนมัติ คือได้เครื่องหันหมูอัตโนมัติ 1 เครื่องทำให้เราได้รับประทานหมูหัน ในเวลาที่ไม่นาน ราคาไม่แพง สะอาด ปลอดภัยในการรับประทานและการย่างหมู เครื่องหันหมูของเราใช้มอเตอร์ โซ่สเตอร์ ใช้ไฟฟ้าในการหันหมู ประสิทธิภาพการทำงานของเรา คือใช้เวลาประมาณเพียง 1 ชั่วโมงในการย่างหมูหัน
สามารถหันหมูได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วกว่าการใช้มือในการย่างหมูหัน สะอาด สะดวก ปลอดภัย ประหยัดถ่านที่ใช้ในการย่าง