เต้าหู้หอยนางรม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เต้าหู้เป็นอาหารจากถั่วเหลืองของกินที่ดูธรรมดาแต่มากด้วยประโยชน์ ให้คุณค่าของโปรตีนสูง คุณภาพดี และย่อยง่าย มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลร้าย เพิ่มคอเลสเตอรอลดี ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะผู้มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูง และยังมีวิตามิน แคลอรี่ต่ำ ไขมันน้อย จึงเหมาะสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก มีไฟเบอร์น้อยจึงย่อยง่าย นอกจากมีวิตามินและแร่ธาตุแล้ว ถั่วเหลืองยังมีสารบางตัวที่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคมะเร็ง สารฟิโตเคมิคัล ที่มีมาในถั่วเหลือง ได้แก่ ไอโซฟลาวัน ช่วยต้านมะเร็งเต้านม มะเร็งสำไส้ใหญ่ และมะเร็งกระเพาะอาหาร นอกจากนั้นไอโซฟลาวัน ยังทำหน้าที่เป็นเอสโตรเจน เพื่อช่วยปรับสมดุลของฮอร์โมนในหญิงวัยหมดประจำเดือนได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เต้าหู้หอยนางรม เป็นการนำวัตถุดิบหลักและส่วนผสมจากท้องถิ่นซึ่งสามารถหาได้ง่ายมาแปรรูป ซึ่งเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองให้โปรตีนสูง และหอยนางรมเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย
เป็นอาหารที่จัดได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูง การแปรรูปหอยนางรมสดเป็นเต้าหู้หอยนางรมจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงหอยนางรมในอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จันทรา จันทร์ภักดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ทิพวรรณ ทองเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กุลวดี คงฤกษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศิริรัตน์ เจริญรูปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ชฎายุ สิทธิสมบูรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฑามาศ แจ้งเพชรปวช.
2นาย สิทธินนท์ ชิดปลัดปวช.
3นางสาว ศิริพร วิชัยดิษฐปวช.
4นางสาว วารินทร์ทิพย์ หมื่นสุนทรปวช.
5นางสาว เกวลิน ทวีปวช.
6นางสาว ทิพวรรณ จองคำปวช.
7นาย ชินกฤต ทองจีนปวช.
8นางสาว บุญยานุช จิ๋วประดิษฐกุลปวช.