เครื่องบดปลาหมึก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
2นาย กิตติชัย แซ่ตั้งอุตสาหกรรม
3นาย สุเมธี คมสันอุตสาหกรรม
4นาย ศิวกร นันนุ่มอุตสาหกรรม
5นาย ชาญวิทย์ ภูมิภาคสุวรรณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐดนัย ซื่อสัตย์ปวส.
2นาย ภาคภูมิ ภูมีปวส.
3นาย อนุชา ดำริห์ชอบปวส.
4นาย ธนธรณ์ ไล้เลิศปวส.
5นาย กลวัชร ประสงค์เงินปวส.
6นาย จีรวัฒน์ เกษรปวส.
7นาย ธนธรณ์ ไล้เลิศปวส.
8นาย รังสิมันต์ ราชนาจันทร์ปวส.
9นาย อานนท์ สอนสะอาดปวส.
10นาย ธีรภัทร์ ผ่องพันธุ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้น เครื่องบดปลาหมึกเป็นสิ่งสำคัญในการบดปลาหมึก แต่เนื่องจากเครื่องบดปลาหมึกนั้นใช้แรงผู้ใช้งานในการบด จึงทำให้เกิดอาการปวด เมื่อยล้าและถ้าผู้ใช้งานใช้ไปนานๆจากที่กล่าวมา งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาออกแบบเครื่องบดปลาหมึกอัตโนมัติ เพื่อเป็นการทดแทนแรงของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องบดปลาหมึกยังเป็นสิ่งสำคัญในการขายปลาหมึกบด เพราะว่าเครื่องบดแสดงให้เห็นถึงความเก่าและความแปลกตาแก่ผู้บริโภค
เครื่องบดปลาหมึกอัตโนมัติ