เครื่องแลกเหรียญ 2 ระบบ แบบอัตโนมัติ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันความก้าวหน้าธุรกิจเครื่องบริการอัตโนมัติได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเมืองมากยิ่งขึ้นอาทิเช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ ตู้ขายเครื่องดื่ม และเครื่องขายตั๋วรถไฟฟ้า หรือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่ต้องการใช้เหรียญในการทอนเงิน จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญแบบ อัตโนมัติที่สามารถรับธนบัตรรวมทั้งยังสามารถโอนเงินเข้าไปที่เครื่องเพื่อทำการแลกเหรียญตามจำนวนที่ต้องการ และมีระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์และระบบฐานข้อมูลเพื่อเก็บบันทึกธุรกรรมการเงินผ่านเครื่องแลกเหรียญ 2 ระบบ แบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถรับธนบัตรและการโอนเงินผ่านธนาคาร
สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการแลกเหรียญ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
3นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
4นาย กิตติชัย แซ่ตั้งอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยศธร โชระเวกปวส.
2นาย อภิรักษ์ ฝักทองปวส.
3นาย วรพจน์ กลิ่นเกษรปวส.
4นาย ศุภวิชญ์ บัวคลี่ปวส.
5นาย ศุภโชค กลิ่นหัวไผ่ปวส.
6นางสาว ปัทมวรรณ เอี่ยมสำลีปวส.
7นาย ภูริทัต จันทยานีปวส.
8นาย ศุภชัย วงษ์สิงห์ปวส.
9นาย ธรรม์ณกร ช่วยประดิษฐ์ปวส.
10นาย สุรศักดิ์ พลเศษปวส.