โคมไฟบงกชกะลาเฉลิมราชัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นประโยชน์เเละจุดเด่นของโคมไฟที่ผสมผสานสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวโคมไฟให้มีความปราณีตและวิจิตรศิลป์ ด้วยการประดับตกแต่งจากวัสดุกะลามะพร้าวและการเขียนลายบนโคมแก้วที่มีลวดลาย แบบไทยประยุกต์ ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ไทย และเพื่อการเฉลิมพระเกียรติ ในพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 การใช้งานโคมไฟบงกชกะลาเฉลิมราชัน เป็นการสร้างสรรค์งานฝีมือจากการนำกะลามะพร้าว มาดัดแปลงเป็นรูปทรงของดอกบัว โดยกลีบของดอกบัวจะตัดเป็นรูปทรงกระจัง ที่ซ้อนทับกันเป็นชั้น โดยจะประดับด้วยดินไทย ที่เป็นลวดลายไทยประบุกต์ ส่วนยอดไม้กลึง สื่อกึงทรงก้านฉัตร เครื่องประดับบารมีของกษัตริย์ หรือผู้สูงศักดิ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟตั้งโต๊ะ สามารถตกแต่งอาคารสถานที่ได้ ให้เเสงสว่างนวลตาและเขียนลวดลายบนตัวโคมแก้วเฉลิมพระเกียรติพิธีบรมราชาภิเษก
ให้แสงสว่าง ตกแต่งอาคารสถานที่ สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกชน โพธินามศิลปกรรม
2นางสาว เสาวรส โพธินามศิลปกรรม
3นางสาว จุฑามาศ คติธิติมาศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พิมพ์ลภัส เลิศมงคลธรรมปวช.
2นางสาว วรัชยา เลิศมงคลธรรมปวช.
3นางสาว สุจิรา ลอยสูงวงศ์ปวช.
4นาย ชัชชัย ทองดีปวช.
5นาย อิภิสิทธิ์ สิริมณีวรรณปวช.
6นาย อัศวเทพ อินทนะนกปวช.