เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพละงู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งติดทะเลอันดามันซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยว ทางทะเลไม่ว่าจะเป็น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งแต่ละที่มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป จึงเหมาะอย่างยิ่งแก่การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อสัญจรทางน้ำของชาวบ้านและธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นเรือขนาดเล็กหรือเรือขนาดใหญ่ เรื่องของความปลอดภัยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกเนื่องจากการเดินทางในทะเล ไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ อันตรายจากคลื่นลมในทะเลหรือช่วงฤดูมรสุมที่มีความเสี่ยงที่คาดคะเนได้ยาก ทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาในทุก ๆ ด้าน และพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ดังนั้นจึงมีการคิดค้นจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ” ที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้ได้อย่างทันท่วงที โดยที่ผู้ให้ความช่วยเหลือไม่เสี่ยงต่ออันตรายตามไปด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถลอยน้ำได้
2. ควบคุมเรือด้วยคลื่นวิทยุ
3. สามารถบังคับได้ไกล 500 เมตร
4. สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ครั้งละ 1 คน
5.สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา ราหมานอุตสาหกรรม
2นาย อัศนัย ใบเอ็มอุตสาหกรรม
3นาย ศุภรัตน์ สองเมืองอุตสาหกรรม
4นาย บัญญัติ หลังเศษอุตสาหกรรม
5นางสาว สุชานาถ สโมสรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรัชชานนท์ พิณนุกูลปวช.
2นาย สิทธิพร นาคสง่าปวช.
3นาย สุธา ดินเตบปวช.
4นาย ภูรี ชนะมิตรปวช.
5นาย อนุวัฒน์ ดวงสายปวช.
6นาย วีรภัทร รักประทุมปวส.
7นาย เจ๊ะอาซิส เจ๊ะแอปวส.
8นาย รัตนพงษ์ เดิมหลิ่มปวส.
9นาย พงศทร ขวดแก้วปวส.
10นาย ศักรียา หวังดีปวส.