PM BOX

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

Pm 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มลพิษฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ กล่าวคือ เล็กจนสามารถเล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ร่างกายได้ และมีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของขนาดเม็ดเลือด (5 ไมครอน) ดังนั้นฝุ่นพิษจึงสามารถเข้าสู่เส้นเลือดฝอยและกระจายไปตามอวัยวะได้ ฝุ่นมีลักษณะที่ขรุขระคล้ายสำลี ฝุ่นเป็นพาหะนำสารอื่นเข้ามาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน และสารก่อมะเร็งจำนวนมาก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤติฝุ่นระยะยาว คณะผู้จัดทำจึงได้ทำ PM BOX เพื่อตรวจจับฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ และกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ทันที เมื่อมีค่าเกินกำหนด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. แสดงค่าฝุ่นละออง PM2.5 บนจอLCD
2. ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงาน
3. แจ้งเตือนค่าฝุ่นละออง PM2.5 ทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
4. เมื่อปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 มีปริมาณเกินค่าที่กำหนด เครื่องจะทำการกรองอากาศทันที
5. ใช้แหล่งจ่ายไฟ 220V
6. ใช้งานในห้องปิดพื้นที่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร
1. ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
2. ช่วยรักษาความปลอดภัยของชีวิต
3. นำไปใช้งานในบ้าน อาคาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อานนท์ สิงห์จุ้ยอุตสาหกรรม
2นาย ศุภโชค พานทองอุตสาหกรรม
3นาย สุธีร์ แบนประเสริฐอุตสาหกรรม
4นาย พีรพงษ์ หงษ์โตอุตสาหกรรม
5นางสาว ณัฎฐกาญจน์ คุณกระมุทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงษ์พณิช การะแสงปวส.
2นาย สุวัฒน์ กัณสังข์ปวส.