ยาหม่องเนื้อโลชันจากไพล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรรณี แวอุมาสามัญ
2นางสาว กัญญาภัค พลเสนสามัญ
3นาง นิตยา วีระบรรณสามัญ
4นาง อรสา รังสิโยกฤษฎ์สามัญ
5นาง วรรณธิชา รอดเสนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จัลวาตีย์ สอเหลบปวช.
2นางสาว วาสนา ต่อติดปวช.
3นาย นภัส ศิริโกศลปวช.
4นาย วรัญญู จินดาแป้นปวช.
5นาย ณัฐภัทร เส็นยีหีมปวช.
6นางสาว ณิชมน บัวน้อยปวช.
7นาย พิชยา ยาหมายปวช.
8นางสาว ชญานิศ นินทโครธปวช.
9นาย ทักษ์ดนัย องอาจปวส.
10นางสาว จิตรานุช แซ่อั้งปวส.

วิทยาลัยการอาชีพละงู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ยาหม่องนับว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านของคนไทย ใช้แก้วิงเวียนศีรษะ แมลงสัตว์กัดต่อย และแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปัจจุบันมีทั้งแบบเป็นขี้ผึ้ง และแบบน้ำ แต่ทั้ง 2 แบบ มักทิ้งอาการแสบร้้อน และเหนียวเหนอะหนะ ตามร่างกาย ผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ ทำยาหม่องเนื้อโลชันจากไพล เพื่อให้ซึมซาบเข้าสู่ผิวได้รวดเร็ว และช่วยบำรุงผิว นอกจากนี้ ไพลยังมีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบ แก้วิงเวียน และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จากการวิจัยพบว่า ใช้ยาหม่องน้ำจากไพล ปริมาณ 35 กรัม ผสมกับส่วนผสมในการทำโลชัน จะให้เนื้อสัมผัส กลิ่น และสรรพคุณได้ดีที่สุด และเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ยาหม่องเนื้อโลชันจากไพล ช่วยบรรเทาอาการบวม และ คันจากแมลง สัตว์กัดต่อย ซึมซาบเข้าสู้ผิวได้รวดเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ทิ้งคราบมัน
1. ช่วยลดอาการคัน และบวมจากแมลงสัตว์ กัดต่อย
2. แก้อาการวิงเวียนศีรษะ และคัดจมูก
3. ไม่ระคายเคืองผิว
4. บำรุงผิว