ครีมนวดสปาผสมน้ำมันสกัดเกสรดอกบัวหลวง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ครีมสปาทรีทเม้นท์ที่มีผสมน้ำมันสกัดเกสรบัวหลวง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลผิวที่ใชัได้ทุกส่วนร่างกายและทุกสภาพผิว มีปลอดภัยไม่มีส่วนประกอบของสารพาราเบน เกสรดอกบัวหลวงที่มาสกัดเป็นผสมในครีมสปาทรีทเม้นต์ มีสารสกัดมีแอนติออกซิแดนซ์จากธรรมชาติ ช่วยชะลอการเสื่อมโทรมของผิว และยังสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับชุมชน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดเกสรบัวหลวง ศึกษาความพึงพอใจการใช้ผลิตภัณฑ์ครีมนวดสปาผสมน้ำมันสกัดเกสรบัวหลวง ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเกสรบัวหลวงมาสกัดในส่วนผสมของครีมนวดสปา ซึ่งในสารสกัดมีแอนติออกซิแดนซ์ ซึ่งช่วยชะลอการเสื่อมโทรมของผิว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ครีมสปาทรีทเม้นต์ผสมนำ้มันสกัดเกสรบัวหลวง มีลักษณะเป็นครีมข้นขาวและมีส่วนผสมของน้ำมันสกัดเกสรบัวที่ใช้ดูแลผิวพรรณได้ทุกสภาพผิวซึมศุ่ผิวหนังได้อย่างรวดเร็วและไม่เหนียวเหนอะหนะ
ใช้บำรุงผิว ช่วยป้องกันการทำลายเซลล์ผิวหนัง กระตุ้นให้ร่างกายดูดซึมสารสกัดจากเกสรดอกบัว ช่วยลดแอนติออกซิแดนซ์ สร้างความชุ่มชื่นให้กับผิวหนัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตนกาญจน์ รัตนประดิษฐ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย ภาณุวัฒน์ กองเขนศิลปกรรม
3นางสาว พัฒน์พินันท์ อยู่สำราญสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชัญญา แหวนทองคำปวช.
2นางสาว สุณิสา สุทรวิภาตปวช.
3นางสาว นีรชา กลิ่นเกษรปวช.
4นาย ธีรภัทร มุ่งกสิกรปวส.
5นางสาว ดวงมณี เขียวหวานปวส.
6นาย ธีรภัทร มุ่งกสิกรปวส.