วีลแชร์สุนัขพิการ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำนาจ เกตุแก้วอุตสาหกรรม
2นาย วสันติ์ ไล้ปิตาอุตสาหกรรม
3นาย พิทักษ์ จันทร์อุทัยอุตสาหกรรม
4นาย ทวีศักดิ์ คี้สุคนธ์อุตสาหกรรม
5นาย กิตติศักดิ์ เศาจพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกร เอี่ยมสำอางค์ปวช.
2นาย สว่าง ไม่ปรากฎนามสกุลปวช.
3นาย กิตติศักดิ์ เซี่ยงฉี่ปวช.
4นาย เจษฏา จันทร์ละมูลปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อุปกรณ์วีลแชร์สุนัขพิการ เป็นอุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนัขหรือทำกายภาพสุนัขที่เกิดอุบัติเหตุช่วงส่วนขาหน้าหรือขาหลังเพื่อให้สุนัขไม่เกิดแผลกดทับหรือช่วยเหลือตนเองได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบง่ายใช้ได้กับสุนัขหลายสายพันธ์
1. ใช้ในการกายภาพสุนัขพิการขาหน้าหรือขาหลัง