ร่ม 3 อิน 1

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ร่ม 2 อิน 1 เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ และ บุคคลทั่วไป เพราะใช้กันเเดด กันฝน ใช้เป็นไม้เท้า จึงเป็นร่มที่สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.กันเเดด และกันฝน
2.ใช้เป็นไม้เท้า
1.สามารถกันแดดและกันฝน
2.ใช้เป็นไม้เท้าของผู้สูงอายุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วสันติ์ ไล้ปิตาอุตสาหกรรม
2นาย มนัส ดื่นตาอุตสาหกรรม
3นาย อำนาจ เกตุแก้วอุตสาหกรรม
4นาย ทวีศักดิ์ คี้สุคนธ์อุตสาหกรรม
5นาย พิทักษ์ จันทร์อุทัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชัยยุทธ ศรีทับทิมปวส.
2นาย นิธิ มาลัยทองปวส.
3นาย ชยรพ ฤทธิ์เทพปวส.
4นาย ธนวัฒน์ ทวีศรีปวส.
5นาย ฐาปกรณ์ สุทธิปวส.