Sago Stick

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

แป้งสาคูเป็นแป้งที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใยสูงย่อยง่าย วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาการเตรียมแป้งสาคูและหาอัตราส่วน ที่เหมาะสมในการใช้แป้งสาคูทดแทน แป้งสาลีในผลิตภัณฑ์ Sago Stick โดยศึกษาแป้งสาคูทดแทนแป้งสาลี ในการผลิต Sago Stick ทำการทดลองสูตรการผลิต 3 สูตรพบว่าสูตรที่ประกอบด้วย แป้งสาคู เนยสด น้ำตาลทราย ยีสต์ เกลือ นมผง ไข่ไก่ วานิลลาผง แอนแพ็ก ข้าวโอ๊ต ร้อยละ 4.55,4.7,4.35,4.4,4.6,4.55 เป็นสูตรที่มีคะแนนความชอบสูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลักษณะผลิตภัณฑ์เป็นขนมอบ ซึ่งให้เนื้อสัมผัสที่แน่นแต่ยังคงความกรอบโดย ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์คือแป้งสาคู มาทำเป็นSago Stick ซึ่งเป็นขนมที่มีความหอมของแป้งสาคู และมีสีตามธรรมชาติ นอกจากนั้นยังเป้นผลิตภัณฑ์ของที่รับประทานได้ง่าย พกพาได้สะดวกเหมาะกับบุคคลทุกวัย
ผลิตภัณฑ์ Sago Stick เป็นอาหารที่สามารถรับประทาน เป็นอาหารว่างหรือขนมขบเคี้ยวที่อุดมไปด้วย สารอาหารได้ชนิด เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันต่ำเมื่อเปรียบเทียบสาลีที่มีโปรตีนและไขมันสูง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง ธัญญารัตน์ รอถ้าคหกรรม
3นาง ติณณา ศุกระกาญจน์คหกรรม
4นาง อรัญญา ปูนสุขคหกรรม
5นางสาว อภิษฎา ดำมีคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พลอยชมพู รัตนะปวช.
2นาย ภูเกียรติ เที่ยงธรรมปวช.
3นาย ศุภกฤต ศรสังข์ปวช.
4นาย วันชนะ ชูหารปวช.
5นางสาว ชุติมา วันแรกปวช.
6นาย ทินวัฒน์ สุนทรนนท์ปวช.