ทาร์ตฟักทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง ธัญญารัตน์ รอถ้าคหกรรม
3นาง ติณณา ศุกระกาญจน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา เพ็ชรสุดปวช.
2นางสาว ธัญวรัตน์ อ่อนเอียดปวช.
3นางสาว นภัสวรรณ เมฆเกตุปวช.
4นางสาว วรรณษา ภาคเพิ่มปวช.
5นางสาว อังคณา มะโนรัตน์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ฟักทองเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกในประเทศไทยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยในการรักษาโรคต่างๆ ผู้คนมักจะนิยมนำมาประกอบอาหาร และของหวาน ทางผู้วิจัยจึงคิดค้นทาร์ตฟักทองขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากแป้งที่ผลิตค้นจากฟักทอง และธัญพืชที่ผู้วิจัยนำมาเป็นตัวไส้ของทาร์ตฟักทอง และทดแทนปริมาณไขมันที่อาจจะมีปริมาณมากและได้ไปทำลายสุขภาพของผู้บริโภค ทางผู้วิจัยจึงนำประโยชน์ของฟักทองและธัญพืชมาช่วยเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาร์ตให้มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทาร์ตฟักทองเป็นขนมขบเคี้ยว ที่มีประโยชน์จากแป้งฟักทองและธัญพืช ซึ่งฟักทอง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งฟักทองมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และแร่ธาตุหลายชนิด เป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีน วิตามินบี2 ซี และอี ช่วยในการรักษาโรคต่างๆ
ทาร์ตฟักทองเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทำมาจากแป้งฟักทองซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งฟักทองมีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และแร่ธาตุหลายชนิด เป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีน วิตามินบี2 ซี และอี