ข้าวเกรียบฟักข้าว

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ฟักข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผลอ่อนและใบอ่อนช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ ใบฟักข้าวมีรสขมเย็น มีสรรพคุณช่วยแก้ไข้ตัวร้อนได้ ข้าวเกรียบผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากแป้งเป็นส่วนประกอบหลัก อาจมีส่วนประกอบของ เนื้อสัตว์หรือผัก หรือผลไม้ เช่น ปลา กุ้ง ฟักทอง เผือก งาขาว ขนุน มะละกอ บดผสมให้เข้ากับเครื่องปรุงรส แล้วทำให้เป็นรูปทรงตามต้องการข้าวเกรียบ ข้าวเกรียบ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ข้าวเกรียบพร้อมบริโภค ข้าวเกรียบดิบ ทางผู้วิจัยจึงคิดวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับฟักข้าวโดย การ นำมา ทำ เป็น ข้าวเกรียบ เพราะข้าวเกรียบเป็นที่นิยมของเด็กและผู้ใหญ่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ข้าวเกรียบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมขบเคี้ยวที่สามารถรับประทานได้ง่าย กลุ่มผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อาหารว่างและขนมขบเคี้ยว ในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารว่างข้าวเกรียบฟักข้าวที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและให้ความเพลิดเพลิน
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบฟักข้าวเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ขนมขบเคี้ยวที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีสารช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง ธัญญารัตน์ รอถ้าคหกรรม
3นาง ติณณา ศุกระกาญจน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิริมา แก้วคชชาปวช.
2นางสาว จารุวรรณ เสนเอียดปวช.
3นางสาว ปิยะวรรณ ส่งเสริมปวช.
4นางสาว ธัญชนก พฤติวิทยากุลปวช.
5นางสาว อัจฉรา เพ็ชรสุทธิ์ปวช.
6นางสาว อนุสรา ปานเม่งปวช.