กราฟิก ไลท์ติ้ง

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมนุษย์เรามีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมหมุนเวียนกันอยู่ตลอด 24ชม. เวลาการดำรงค์ชีวิตของมนุษย์เราในช่วงกลางคืนเริ่มมีมากขึ้นจากที่เคยทำงานตามเวลาปกติก็จะมีการทำงานล่วงเลยเวลากันมาพอสมควร ในเวลากลางคืนแต่ละคนต้องเจอแสงไฟแสงสีมากมาย แสงที่เราเห็นนั้นมีความสวยงามกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของคนที่พบเห็นแตกต่างกันออกไป จึงก่อให้เกิดความคิดที่จะประดิษฐ์โคมไฟ การออกแบบโคมไฟชิ้นนี้เป็นงาน HAMDMADE เน้นความคิดสร้างสรรค์ ตัวโคมไฟเป็นแบบตั้งพื้น ใช้ไม้นำมาฉลุลวดลาย ตามที่ออกแบบไว้ ด้านในกรุด้วยกระดาษสาสีขาว เพื่อให้แสงผ่านทะลุออกมาได้ พร้อมกับตกแต่งด้วยเส้นแผงพลาสติก ลายกราฟิกที่มีสีสีนช่วยเพิ่มรายละเอียดให้โคมไฟมีความน่าสนใจ สะดุดตามากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีรูปแบบที่ทันสมัย
2.นำแผ่นไม้ฉลุมาประกอบเป็นตัวโคม ติดด้วยเส้นพลาสติก เพิ่มลวดลายแปลกตา
3.ตัวฐานของโคมไฟมีความแข็งแรง
4.ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน
5.เป็นโคมไฟตั้งพื้น
6.สามารถนำเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นิศารัตน์ วัฒนกุลอุตสาหกรรม
2นาย สุธี วีระพงศ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เก็จมณี ศรีนิ่มปวช.
2นางสาว สิริมา เกตแก้วปวช.
3นางสาว สุรีย์นิภา เพ็ชรดีปวช.