กรือโป๊ะน้ำพริกสมุนไพร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง ธัญญารัตน์ รอถ้าคหกรรม
3นาง ติณณา ศุกระกาญจน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูรินท์ ภัทราดูลย์ปวช.
2นาย ธันยธร แก้วละเอียดปวช.
3นาย ธนพล ชุมอักษรปวช.
4นางสาว ซาลีมะห์ ใจสมุทธปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวเกรียบ (Cracker) จัดเป็นอาหารขบเคี้ยว (Snack food) ประเภทหนึ่งที่นิยมบริโภคกัน อย่างแพร่หลายในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทย ปริมาณที่บริโภคนับวันจะเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้เห็นได้จากผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวเกรียบเปิดใหม่ ที่มีขายในท้องตลาดเพิ่มขึ้น โดยเริ่มต้นจากชาวประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสมัยที่ยังอุดมสมบูรณ์ ชาวประมงหาปลามาได้มากจึงคิดวิธีการถนอมอาหาร โดยนำปลาที่เหลือจากการบริโภคและจำหน่ายซึ่งเป็นปลาตัวเล็ก ๆ มาประยุกต์ผสมกับแป้งมัน ทำข้าวเกรียบกรือโป๊ะไว้กินกันในครัวเรือนที่เหลือ ก็มีการขายกันบ้างภายในหมู่บ้าน ปรากฏว่าประสบความสำเร็จในการออกสู่ตลาด จึงขยายตลาดไปยังภายนอกหมู่บ้าน เพิ่มการผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคและสามารถรับประทานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานเป็นอาหารว่าง ขนมขบเคี้ยว พกพาได้ง่ายและมีรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย