กรอบเค็มแป้งกล้วย

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กล้วยน้ำว้า (musasapientum Linn) ชื่ออื่นที่เรียกกล้วยใต้ กล้วยตานีอ่อง กล้วยมะลิอ่อง กล้วยอ่อง เป็นพืชล้มลุก .ขนมไทยโบราญมีลักษณะเป็นแบบแห้งโดยมีการเอาไปทอดจนกรอบที่นิยมทำกันในปัจจุบันมี2ชนิด คือมีลักษณะเป็นแผ่นพื้นผิวเป็นซี่ๆเป็นเกลียวคล้ายก้นหอยในสมัยก่อนจะใช้ก้านหอยแครงเป็นตัวพิมพ์กดทับแป้งให้เป็นเป็นรอยตามรูปของก้นหอย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กรอบเค็มแป้งกล้วย มีประโยชน์จากกล้วย มีตามินในกล้วยช่วยบำรุงร่างกาย โดยเฉพาะ เช่นช่วยโรคท้องร่วง ควรรับประทานกล้วย ผลิตภัณฑ์กรอบเค็มแป้งกล้วย มีขั้นตอนและวิธีง่ายๆ เป็นอาหารที่พกพาได้สะดวก อีกทั้งมีข้อมูลทางโภชนาการช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์.
แป้งกล้วยเป็นการแปรรูปแป้งจากวัตถุดิบอย่างกล้วยน้ำว้าของไทย ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย ช่วยทดแทนแป้งในการทำผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ได้เช่น คุกกี้ แต่ยังไม่ค่อยมีการนำมาแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยมากนัก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว น้ำฝน ชูพูลคหกรรม
2นาง ธัญญารัตน์ รอถ้าคหกรรม
3นาง ติณณา ศุกระกาญจน์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วินัดดา รองเมืองปวช.
2นางสาว พรสรวง บรรจงการปวช.
3นางสาว วนิดา ชูชื่นปวช.
4นางสาว ญาติกานต์ ชิดเชื้อปวช.
5นาย พนมกร ชิดเชื้อปวช.