Subee Wax ชูบี แว็กซ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ขวัญทิพย์ บุญเชื้ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว พนิตนาฏ พลายสินอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว กรธิมา แซ่ลิ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นาง รื่นฤดี พรหมทองคหกรรม
5นางสาว พจณิชา บุญเรืองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชาลิสา กิตติสุภานนท์ปวช.
2นางสาว ชนมล กะเส็มการปวช.
3นางสาว สุพัตรา วาหะรักษ์ปวช.
4นางสาว ณัฐณิชา บัวเมืองปวช.
5นางสาว สุดาวรรณ คงศรีปวช.
6นาย กรกช อุมาสะปวช.
7นาย ธนภรณ์ โภคบุตรปวช.
8นางสาว อัจฉรา ศรีวิเศษปวช.
9นางสาว ชลธิชา ดำขำปวช.
10นาย ธงทอง รักษ์ทองปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ทางคณะผู้จัดทำผลิตภัณฑ์ SubeeWax ชูบี แว็กซ์ ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์แว็กซ์เส้นขนขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดเส้นขนประเภทแว็กซ์เพื่อลดการเกิดใหม่ของเส้นขนที่แข็งกระด้าง ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีส่วนประกอบหลักจาก น้ำผึ้ง น้ำตาล และแบะแซ ทำให้เส้นขนและผิวพรรณในบริเวณที่แว็กซ์นุ่มและอ่อนโยนต่อผิว ทั้งนี้ ปราศจากต่อสารเคมีรวมทั้งหลังจากการแว็กซ์สามารถชำระล้างทำความสะอาดบริเวณนั้นได้เลยเพราะมีส่วนผสมของกลีเซอรีนที่มีคณสมบัติช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวกายบริเวณที่แว็กซ์ และทำให้เส้นขนที่เกิดขึ้นใหม่นั้น มีเส้นขนที่อ่อนและบาง ซึ่งปลอดภัยต่อผิวด้วยวัสดุธรรมชาติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ส่วนประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ SubeeWax คือ น้ำผึ้ง ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยต่อต้านแบคทีเรีย รักษาโรคผิวหนัง และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวพรรณ ด้วยคุณลักษณะของน้ำผึ้งที่มีความหนืดจึงทำให้ง่ายต่อการกำจัดขน เพียงปฏิบัติตามขั้นตอน ปาด แปะ ดึง ทั้งนี้มีส่วนผสมของกลีเซอรีน ซึ่งช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย
1. สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ SubeeWax กำจัดขนตามส่วนต่างๆของร่างกาย
2. นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
3. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบธรรมชาติให้เกิดประโยชน์