สายพ่วงแบตเตอรี่แบบแยกหัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อิฐพร บุญฤทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย อมรินทร์ ริยาพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วนชัย นุ่นเส้งปวช.
2นาย พลพิชัย ไทยเอียดปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เมื่อแบตเตอรี่ในรถยนต์หมดไม่าสามารถ มีหลายวิธี ที่จะทำให้มีกระเเสไฟฟ้าสามารถสตาร์ทรถได้อีกครั้ง เช่นการถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จประจุไฟ หรือการต่อพ่วงเการต่อพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์โดยใช้แบตเตอรี่จากรถอีกคัน ซึ่งในการต่อพ่วงนั้นจะต้องมีสายพ่วงแบตเตอรี่ที่นำกระแสไฟฟ้าได้ดีพอสมควร แต่ก็อาจทำให้ยุ่งยากเนื่องจากสายพ่วงปัจจุบันใช้ปากคีบรวมกับสายไฟฟ้าต้องใช้แรงในการบีบปากคีบไม่น้อยและอาจจะทำให้เกิดการอาร์คได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นสายต่อพ่วงที่นำกระแสไฟฟ้าได้ดี ใช้ร่วมกับปากคีบ โดยแยกขั้วออกไม่เป็นชิ้นเดียวกัน ทำให้ไม่เกิดการอาร์คของประกายไฟและยังช่วยให้เบาแรงในการเสียบต่อพ่วง
ใช้ต่อพ่วงแบตเตอรี่