อุปกรณ์กายภาพบำบัดอาการนิ้วล็อก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิศิษฐ์ เภาพันธ์ยงค์อุตสาหกรรม
2นาย ณรงค์ศักดิ์ รัชนิพลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนภัทร รัตนราชปวส.
2นาย ณัฐิวุฒิ สังข์มันปวส.
3นาย รัตนชัย พรหมจันทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

นิ้วล็อก หมายถึง อาการที่งอข้อนิ้วมือ แล้วเหยียดขึ้นเองไม่ได้เหมือนถูกล็อก เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนทั่วไปที่ต้องใช้มือจับสิ่งของ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องบ่อยๆ โรคนี้ไม่มีอันตรายใดๆ เพียงแต่ให้ความรู้สึกเจ็บปวด และใช้มือได้ไม่ถนัด เป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาให้หายได้ อาการนิ้วล็อกเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอข้อนิ้วมือ ซึ่งอยู่ตรงบริเวณโคนนิ้วมือ ทำให้เส้นเอ็นหนาตัวขึ้น และติดขัดในการเคลื่อนไหวขณะเหยียดนิ้วมือ เมื่ออักเสบรุนแรงมากขึ้นจะเกิดปุ่มตรงเส้นเอ็น ดังนั้นทางผู้จัดทำได้มีความคิดทำอุปกรณ์กายภาพบำบัดอาการนิ้วล๊อก ควบคู่กับการรักษาโดยใช้สมุนไพร ซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำกายภาพบำบัด โดยไม่ต้องผ่าตัด-หรือฉีดยา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องมีประสิทธิภาพในการบำบัดอาการนิ้วล๊อก อาการดีขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัด
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดอาการนิ้วล๊อกสำหรับผู้ป่วยอาการนิ้วมือล๊อก