เครื่องหั่นผักในครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชัญญาดา อมรภัทรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อำนาจ สิทธิรักษ์อุตสาหกรรม
3นาย ปฐวี เหลี่ยมจุ้ยอุตสาหกรรม
4นาย ธนันวัฒน์ พิพัฒน์ชุติกุลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธานินทร์ ทรัพย์มีปวช.
2นาย ศิวกร หงษาปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องหั่นผักที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถหั่นเครื่องหั่นผัก ที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพได้ ใช้เวลาในการหั่นน้อยกว่าการหั่นด้วยมีด ทุกชนิดทำให้ช่วยประหยัดเวลาและช่วยผ่อนแรงในการหั่น เครื่องหั่นผักและผลไม้ที่สร้างขึ้น สามารถนำไปใช้หั่นผักและผลไม้ได้ โดยเวลาที่ใช้ในการหั่นน้อยกว่าการหั่นด้วยมีด เนื่องจากเครื่องหั่นผัก ที่ผุ้จัดทำได้ออกแบบ ประกอบด้วยใบมีด 3 อัน นำมาเชื่อมติดกับท่อสแตนเลส จึงทำให้การหั่นผัก สามารถหั่นได้เสร็จภายในครั้งเดียว ในขณะที่การหั่นด้วยมีดจะต้องใช้มีดตัดผลไม้ตัดผลไม้ถึง 8 ครั้ง และได้เลือกสแตนเลสมาใช้ในการประดิษฐ์ในส่วนที่เครื่องหั่นสัมผัส กับผลไม้ เนื่องจากสแตนเลสมีความต้านทางการกัดกร่อนสูง ยากต่อการขึ้นสนิม เมื่อเทียบกับโลหะหรือวัสดุชนิดอื่น ๆ จึงมีความปลอดภัย และสามารถดูแลรักษาง่าย เป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นประดิษฐ์โดยใช้หลักการเครื่องกลอย่างง่ายหรือเครื่องผ่อนแรง นำความรู้ เรื่อง คานมาใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องหั่นผักเลือกใช้วัสดุเหลือใช้ เช่น ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความ เหนียวยืดหยุ่นตัวได้ดี ทนต่อการกัดกร่อน เป็นฉนวนไฟฟ้า น้ำหนักเบา ราคาถูก เหมาะสำหรับการหั่นผัก เช่น ถั่วฝักยาว แครอท หัวไชเท้า ช่วยผ่อนแรง ช่วยลดอุบัติเหตุในการหั่นผัก
ช่วยลดระยะเวลาในการหั่นผัก เพื่อลดอุบัติเหตุในการหั่น