คุกกี้ไอศกรีมเนยถั่วเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรษา สองนาคหกรรม
2นางสาว สุภาวดี ไชยกาลคหกรรม
3นาย อธิปพงศ์ โชคอำนวยคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรณิชา แดงหราปวช.
2นางสาว จุฑามาศ หมุนวังปวช.
3นางสาว สกาวเดือน แก้วเมืองปวช.
4นางสาว วรรณิศา พลสมสายปวช.

วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการยอมรับของผู้ชิมที่มีต่อคุกกี้ไอศกรีมเนยถั่วเพื่อสุขภาพ ณ แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด โดยมีการศึกษาการทดสอบทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะ รสชาติ กลิ่นและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ ความพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่าคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีส่วนประกอบ แป้งสาลี เนยถั่ว น้ำตาลไอซิ่ง น้ำเชื่อม และไวท์ช็อกโกแลต จึงสรุปได้ว่าการวิจัยคุกกี้ไอศกรีมเนยถั่วเพื่อสุขภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นขนมอบประเภทคุกกี้ ที่ดัดแปลงรูปลักษณ์ให้มีลักษณะเหมือนไอศกรีม มีรสชาติต่างๆหลากหลาย เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์
-เป็นขนมประเภทอาหารว่าง ของฝากหรือของขวัญ
-เนยถั่วมีไฟเบอร์สูง อุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามิน และแร่ธาตุ
-เนยถั่วมีโปรตีนสูงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ