ผงเกายุคสำเร็จรูป

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เกายุคเป็นอาหารจีนพื้นเมืองตรัง ถือเป็นอาหารพิเศษ นิยมนำมาเป็นอาหารจัดเลี้ยงในงานต่างๆ เช่น งานแต่งงาน งานบวช และงานพิธีต่างๆ บรรพบุรุษจีน เชื่อว่าเกายุคเป็นอาหารที่มาจากมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งในภาษาจีนออกเสียงว่า เกาหยุก หรือ เกายุค การปรุงเกายุคสูตรโบราณจะต้องนำหมูสามชั้น เผือก เครื่องปรุง และเครื่องเทศต่างๆ มาเคี่ยวจนเนื้อหมูนุ่ม รสชาติกลมกล่อม ผู้จัดทำจึงมีเเนวคิดในการต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำเกายุคสำเร็จรูป ให้เป็นผงเกายุคสำเร็จรูป เพื่อสะดวกในการประกอบอาหาร ง่ายต่อการพกพา เเละสามารถยึดอายุการเก็บรักษาได้นาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผงเกายุคสำเร็จรูป มีลักษณะคล้ายกับผงพะโล้ บรรจุในถุงซีลสูญญากาศ สามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดี เเละมีการบรรจุในกล่องกระดาษที่สวยงามกระทัดรัด พกพาได้สะดวก สามารถซื้อเป็นของฝาก เเละสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้อง
1. เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำเกายุคสำเร็จรูป ให้เป็นผงเกายุคสำเร็จรูป
2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการกินของชาวตรัง
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับชุมชนชาวจังหวัดตรังในการต่อยอดผงเกายุค
4. เพื่อสะดวกในการประกอบอาหารเเละการพกพา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ยุวรีย์ กรุณามิตรคหกรรม
2นางสาว สลิลทิพย์ นาเลื่อนคหกรรม
3นางสาว ดารารัตน์ มัทมิฬคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีระยุทธ์ ขันทองปวส.
2นาย จักรภัทร ว่องวัตรพงศ์ปวส.
3นางสาว จันทิมา ทับเที่ยงปวส.
4นางสาว สุวรรณา วรรณบวรปวส.
5นางสาว ปัญจพร รัตนหิรัญปวส.
6นาย พิชัยยุทธ ไชยคงปวส.
7นางสาว ศิรประภา ประมวลศิลป์ปวส.
8นางสาว ศศิวิมล เหลือแดงปวส.
9นางสาว ณัฐนรี สังขาราปวส.
10นางสาว พิมพ์ชนก คงจันทร์ปวส.