เตียงผู้ป่วยเเบบพลิกเอียงด้านข้าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ ขอเหล็กสามัญ
2นาย เกียรติชัย ศรีดอนไผ่สามัญ
3นาย ก่อพงศ์ ไวยาณิกรณ์สามัญ
4นาย รุ่งโรจน์ อินจีนสามัญ
5นาย ทักษิณ บุษษะสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิราพร พัดชีวาปวช.
2นางสาว ปนัดดา พันธุ์ทองคำปวช.
3นาย สรศักดิ์ ปิ่นทำนักปวช.
4นาย เกียรติศักดิ์ จินดาวงษ์ปวช.
5นาย ศุภชัย ทับทิมปวส.
6นาย ศตวรรษ ปุจฉาการปวส.
7นาย ลูกทัพฟ้า ดีพลพันธุ์ปวส.
8นาย ธนิต มานัสปวส.
9นาย ประดิพัฒน์ กอสงวนสิทธิ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เตียงผู้ป่วยสามารถลดเเผลกดทับได้ด้วยการใช้รีโมทยกท่อนบนหรือเเผ่นหลัง,พลิกเอียงด้านซ้าย,พลิกเอียงด้านขวา,ยกหัวเข่าขึ้นได้ เเล้วเเต่ผู้ป่วยจะปรับความต้องการ สามารถใช้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือผู้สูงอายุเพื่อที่จะสะดวกสบาย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถกดปุ่มรีโมทได้
2.ใช้แอปพลิเคชั่นในการควบคุมการทำงานได้
3.ลดภาระของพยาบาลหรือคนเฝ้า
4.มีความปลอดภัยในการใช้งาน
เตียงผู้ป่วยแบบพลิกเอียงด้านข้าง ทำให้ผู้วิจัยได้รับการศึกษาในเรื่องของการดูแลงผู้สูงอายุและผู้พิการ สามารถทำได้อย่างสะดวก สบาย ปลอดภัยและใช้งานได้ตลอดเวลา ที่ต้องการ ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาต่อและทำการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป