สุ่มวิ่งออกกำลังไก่ชน

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการวิ่งไก่ชนมีแพร่หลายในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง การออกกำลังไก่ก็มีรูปแบบ การออกกำลังก็มีหลากหลายวิธี สุ่มวิ่งออกกำลังกายไก่ชนก็เป็นวิธีที่สามารถออกกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมเวลาได้ โดยที่ไม่ทำให้ไก่ออกกำลังเกินจนอ่อนเพลียและสามารถออกกำลังไก่ได้จำนวนมากในระยะเวลาจำกัดได้ จำหน่ายให้เกษตรที่เลี้ยงไก่ชนในราคาที่ประหยัด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้สุ่มวิ่งออกกำลังไก่ชนที่สามารถควบคุมเวลาและระยะทางได้
ได้สุ่มวิ่งออกกำลังไก่ชนที่มีประสิทธิภาพสูง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุวัฒน์ สำราญสลุงอุตสาหกรรม
2นาย วีระ ผ่องแผ้วอุตสาหกรรม
3นาย สมชาย แพรงามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐิติกร พงศ์เพชรดาปวช.
2นาย กษิเดศ ปานจุ้ยเจริญปวช.
3นาย ณัฐพนธ์ กลีบจำปีปวช.
4นาย ธนชาต คงกระพันธ์ปวช.
5นาย ภูมิพัฒน์ ฟองงามปวช.