ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์กึ่งอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน อาชีพช่างซ่อมบริการรถจักรยานยนต์ นับเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในสาขางานช่างยนต์ เพราะรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีมากที่สุดในรถทุกประเภท เครื่องมือช่างจึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการประกอบอาชีพ ในการซ่อมรถจักรยานยนต์ การถอดประกอบวาล์วใช้เวลานาน คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำอุปกรณ์ตัวถอดประกอบเล็บวาล์วรถจักรยานยนต์กึ่งอัตโนมัติขึ้นมา เพื่อลดเวลาในการถอดวาล์วและลดความเสียหายของอะไหล่รถจักรยานยนต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะทรงกลมยาว ขนาดกระทัดรัด ทำจากเหล็ก ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและมีน้ำหนักเบา
1.สามารถถอด ประกอบเล้บวาล์วได้รวดเร็ว
2.ลดความเสียหายของอะไหล่รถจักรยานยนต์
3.สามารถใช้งานง่ายและปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย เชื้ออิบอุตสาหกรรม
2นาย เสกศักดิ์ คำหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โอภาส ขันกำเหนิดปวช.
2นาย สันสิธร ปทุมสูติปวช.
3นาย จตุรงค์ สนธิเณรปวช.
4นาย อภินันท์ โตขำปวช.
5นาย นิวัฒน์ จันทร์สคราญปวช.
6นาย มฤคินทร์ แก้วเพชรปวช.
7นาย กวิน เซี่ยงจงปวช.
8นาย สุชน พันธุ์แตงปวช.
9นาย นวดล เกิดโภคาปวช.
10นาย อาณัติ ชาวสวนแตงปวช.