ทาร์ตกระเจี๊ยบไข่เค็มเสริมจมูกข้าวงอกไรเบอรี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จินตนา จันทรคหกรรม
2นาย ปฏิกานต์ ทิมินกุลคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กวินดา อ่อนนิ่มนิตย์ปวช.
2นาย ศุภชัย ชะนะภักดิ์ปวช.
3นางสาว พรรณนิภา เที่ยงพุกปวช.
4นางสาว สิริพร เพชรกะปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ทาร์ตเป็นขนมประเภทบีสเก็ตมีลักษณะเป็นชิ้นขนาดเล็ก มีไส้เป็นผลไม้ต่างๆ ขนมนุ่มนวลและกรอบ สามารถเก็บไว้ได้นานกว่าขนมอื่นๆเหมาะสำหรับเป็นของว่าง รับประทานกับเครื่องดื่มชนิดต่างๆได้ เนื่องจากท้องถิ่นผู้จัดทำโครงการมีการปลูกกระเจี๊ยบแดงเป็นจำนวนมาก มีราคาค่อนข้างถูก ผู้จัดทำได้นำกระเจี๊ยบมาแปรรูปทำเป็นไส้ทาร์ตเพื่อเป็นการเพื่อมูลค่าสินค้า นอกนี้ผู้จัดทำโครงการอยากเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจึงเสริมผงจมูกข้าวไรเบอร์รี่และไข่แดงเค็มลงไปให้ผลิตภัณฑ์ทาร์ตกระเจี๊ยบไข่เค็มเสริมจมูกข้าวไรเบอร์รี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“ทาร์ตกระเจี๊ยบไข่เค็มเสริมจมูกข้าวงอกไรเบอรี่” เป็นวัตถุดิบที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางอาหาร มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์ มี Gamma Amino Butyric Acid (GABA) ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเป็นมะเร็ง และยังมีฤทธิ์
1.5.1 ด้านผลงานทางวิชาการ ได้รับการยอมรับนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเอกสารรายงานการวิจัย หรือตีพิมพ์ลงวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตรและหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.5.2 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและสามารถเผยแพร่สูตรกลุ่มผู้บริโภคเพื่อสุขภาพ
1.5.3 ด้านการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ ผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐบาลส่งเสริมพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย
1.5.4 ด้านการจัดการต้นทุนของกลุ่มแม่บ้านธุรกิจขนาดย่อม SME หรือกลุ่ม OTOP ที่เกี่ยวกับการแปรรูปจมูกข้าวไรเบอร์รี่ กระเจี๊ยบแดงและไข่เค็ม การวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตและก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากจมูกข้าวไรเบอรรี่ กระเจี๊ยบแดง ไข่เค็ม