เครื่องคั้นน้ำมะนาว

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

มะนาวทุกบ้านทุกครัวเรือนต้องมีเก็บไว้ใช้ประกอบอาหาร เพราะน้ำมะนาวใช้ปรุงรสอาหารให้มีรสเปรี้ยวยังเพียบพร้อมไปด้วยสรรพคุณนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องคั้นน้ำมะนาว นำกลไกการขึ้นลงของลูกสูบเครื่องยนต์มาปรับประยุกต์ใช้ในการคั้นน้ำ
มะนาว โดยวิธีการผลักดันลูกมะนาวในกระบอกผ่านใบมีดและบีบคั้นน้ำมะนาวตามแรงส่งของลูกสูบ
เครื่องคั้นน้ำมะนาว นำไปใช้ในการคั้นน้ำมะนาวได้โดยวิธีการบีบแยกน้ำและเปลือกมะนาวโดยอัตโนมัติทำงานได้ต่อเนื่องตามปริมาณที่ต้องการ ลดเวลาการออกแรงคั้นน้ำมะนาวด้วยมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมคเน ผึ้งย้อยอุตสาหกรรม
2นาย นิพล พวงลำใยอุตสาหกรรม
3นาย สัญญา บูชาเทียนอุตสาหกรรม
4นางสาว สมาพร เจริญเส็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อรรถพล พรายมณีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร แซ่เห็นปวส.
2นาย พงศ์อภิชาติ ธรรมการปวส.
3นาย วุฒิไกร เพชรมณีปวส.
4นาย ปรียวัฒน์ ไม่ปรากฎนามสกุลปวส.
5นาย อนุวัฒน์ อ้นจีนปวส.
6นาย สุขสันต์ ผลดีปวส.