แบริเออร์ยาง อาร์เทค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ เทพทองอุตสาหกรรม
2นางสาว อาบีด๊ะ นุ้ยเอียดอุตสาหกรรม
3นาย อเนก เชี่ยเท่าอุตสาหกรรม
4นางสาว มาลินี เห้งสีป้องอุตสาหกรรม
5นาย ธีรวัฒน์ เดชอรัญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นคริทร์ หมวดทองอ่อนปวส.
2นาย บุญฤธิ์ จงรักษ์ปวส.
3นางสาว ปานกมล เอียดวะณะปวส.
4นางสาว อทิตยา บุญญาปวส.
5นางสาว กรรณิกา แก้วพิทักษ์ปวส.
6นาย กมลโรจน์ ตราชูปวส.
7นางสาว วิไลวรรณ ทองฤทธิ์ปวส.
8นาย พรประสิทธิ์ ศรีอินทร์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

แบริเออร์ยางพารา อาร์เทค มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสูตรยางโดยการแปรปริมาณ 50% dispersion แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO 3) ที่ใช้ในการผลิตแบริเออร์ ศึกษาสมบัติและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานแบริเออร์ยางพารากับแบริเออร์จากพลาสติกหรือคอนกรีตโดยแปรปริมาณ 50% dispersion แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ซึ่งประสิทธิภาพของแบริเออร์จากยางพาราดีกว่าแบริเออร์จากพลาสติกหรือคอนกรีต เพราะมีความมีความยืดหยุ่น เมื่อรถชนจะไม่แตกหักและทำให้รถกลับเข้ามาสู่ช่องจราจรเดิมได้ โดยไม่ทำให้รถกระเด้งสะท้อนกลับมากเกินไป พร้อมมีอุปกรณ์ Sensor สำหรับแจ้งเตือนรถที่ขับมาด้วยความเร็วสูงกว่าที่กำหนด โดยไฟที่แท่งแบริเออร์จะพริบแจ้งเตือนในระยะ 80 เซนติเมตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่เปราะและแตกหักง่าย
2.มีความยืดหยุ่น เมื่อรถชน สามารถ redirect รถให้กลับเข้าสู่ช่องจราจรได้ ไม่กระเด้งกลับ หรือชนแล้วจะไม่ทะลุข้ามหรือเหินข้ามไปชนกับวัตถุอันตรายด้านหลังแนวแบริเออร์ ช่วยลดอุบัติเหตุได้
3. ลดความเสียหายที่เกิดกับรถ รถไม่มีรอยถลอก หรือรอยขูดขีด ในกรณีเกิดการชนกับแบริเออร์
4.มีน้ำหนัก ไม่ปลิวหรือล้มง่ายและไม่ต้องเติมน้ำหรือทราย เมื่อต้องการใช้งาน
5.ประกอบเข้าหรือถอดออกได้ง่าย สามารถเรียงเป็นแนวตามต้องการ
6.มี สี และ ขนาด ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืน หรือสถานที่ ที่มีแสงน้อย