สบู่น้ำมันปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เยาวรัตน์ โกรพบุรีประมง
2นาง อุบล ภู่เกิดประมง
3นางสาว มยุรี กุลพิพัฒน์รัตน์ประมง
4นางสาว ชนิตา ทองคุ้มประมง

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นันท์ชพร ศรีวารีปวช.
2นางสาว ฐิตินันท์ โล่ห์คำปวช.
3นางสาว สารินทร์ ธรรมสังวาลย์ปวช.
4นางสาว ณัฏฐ์นรี ลักษณะสกุลปวส.

วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สบู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดร่างกายมีคุณสมบัติที่มากกว่าแค่การกำจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรค แต่ยัง ช่วยแก้ปัญหาผิว ให้ผิวดูสะอาดและได้รับการปกป้องมากยิ่งขึ้น กรดไขมันที่มีประโยชน์แต่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง คือกรดไขมันโอเมก้า ๓ ที่มีอยู่ในปลาน้ำจืดและปลาทะเลมี คุณสมบัติที่เพิ่มความนุ่มเนียนของผิว ลดริ้วรอย กระชับผิวและ อิ่มน้ำของผิวให้ผิวเต็งตึงขึ้น ปลาสวาย เป็นปลาที่มีกรด ไขมันโอเมก้า ๓ สูงโดยมีโอเมก้า ๓ สูงถึง ๒,๕๗๐ มิลลิกรัม ต่อน้ำหนัก ๑๐๐ กรัม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์สบู่น้ำมันจากน้ำมันปลาสวายนี้ขึ้นมา เพื่อการพัฒนาต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ ต่อแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่น้ำมันปลา Fish Oil , Vit C - Collagen Soap เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปลา ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส ลดริ้วรอย ผิวกระชับยิ่งขึ้น
1. ช่วยผิวกระจ่างใส ลดริ้วรอย
2. ช่วยให้ผิวกระชั่บยิ่งขึ้น
3. ขจัดสิ่งสกปรก