ที่นอนยางพาราสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ที่นอนยางพาราสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ผลิตจากน้ำยางข้น ซึ่งผ่านกระบวนการวิจัย ศึกษาสูตร วิเคราะห์ พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน โดยการนำน้ำยางข้นมาปั่นเพื่อให้เกิดฟอง ผ่านกระบวนการวัลคาไนซ์เพื่อให้เกิดการคงรูป แล้วนำมาประกอบให้เป็นชิ้นงานตามรูปแบบที่ต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ที่นอนยางพาราสำหรับผู้ป่วยติดเตียง มีความนุ่ม ยืดหยุ่น สามารถระบายอากาศได้ ช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับได้อย่างดีเยี่ยม
2.จะช่วยกระจายแรงกดทับของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดที่สัมผัสกับที่นอน จึงช่วยให้ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานๆ หรือผู้ป่วยที่นอนบนเตียงแต่ไม่สามารถขยับตัวได้นั้น พ้นจากการเกิดแผลกดทับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ เทพทองอุตสาหกรรม
2นางสาว อาบีด๊ะ นุ้ยเอียดอุตสาหกรรม
3นาย อเนก เชี่ยเท่าอุตสาหกรรม
4นาง วริศา ทองนอกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธีรวัฒน์ เดชอรัญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โชคทวี เจริญสุขปวช.
2นาย ภัทรพร คีรีรัตน์ปวช.
3นาย อชิตพล สงขัยปวช.
4นาย ปัญญวิชญ์ ปรีชาปวช.
5นาย วสุธร อินสะโรปวช.
6นาย ณัฐนันท์ รองเดชปวช.
7นางสาว วริรรณ สุวรรรณ์ปวส.
8นางสาว จตุพร ศรีเกตุปวส.