อุปกรณ์ส่งสัญญาณช่วยเหลือฉุกเฉินแจ้งเตือนผ่าน Line สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในบ้าน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชลลดา ทบประดิษฐ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จิรัฏฐ์ สวัสดิพัชรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว พัชราภรณ์ ตรุชเพชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วรพงศ์ ทองแดงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5ว่าที่ ร.ต. หญิง ศิริฝัน แตงดีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐพนธ์ สุขภักดีปวช.
2นาย กฤษฎา ภูมิเพ็งปวช.
3นาย ซีมอน โรห์เนอร์ปวช.
4นางสาว จุฑารัตน์ แก้วกระมลปวช.
5นาย วัชรเกียรติ ไชยพูนปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรแสดงด้วยสัดส่วนของผู้สูงอายุจะเห็นได้ว่า การหกล้ม โดยเฉพาะเพศหญิง อัตราการหกล้มสูงถึง 30% ในแต่ละปีและสัดส่วนจะสูงขึ้นตามอายุการทรงตัวจะเสียไปและทำให้เซ่ได้ง่ายในผู้สูงอายุทำให้หกล้มได้ง่าย สาเหตุทำให้เกิดการหกล้ม เช่น เลือดไหลเวียนสมองน้อยลง อัมพาต ปอดบวม หัวใจขาดเลือด การเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เช่น พื้นลื่น เป็นต้น ยาและแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุเสริมที่พบได้บ่อย นอนไม่หลับปัสสาวะไม่ทัน เท้าและอาการบวมก็เป็นปัญหาได้สาเหตุสำคัญที่สุด คือ การเสียการทรงตัวและกลัวจะหกล้ม การทรงตัวที่ผิดปกติ อาจมีสาเหตุจากความเสื่อมตามอายุ การล้มเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะทุพพลภาพที่สำคัญของผู้สูงอายุและอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เสียชีวิตได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพิ่อให้ทราบได้ว่าเกิดอันตรายกับผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว โดยผ่านแอพพิเคชั่นLine
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอันตราย
3. เพื่อลดปัญหาการเกิดภาวะทุพพลภาพที่สำคัญของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอันตรายอย่างรวดเร็ว โดยผ่านแอพพิเคชั่นLineและการป้องกันภาวะทุพพลภาพสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการภายในบ้าน