ไข่มุกเพื่อสุขภาพ

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ชานมไข่มุกเป็นเมนูเครื่องดื่มยอดฮิตที่ใครหลายคนติดอกติดใจจนต้องกินทุกวัน ด้วยรสชาติหอมหวานของชานมผสมกับไข่มุกหนึบหนับเคี้ยวเพลิน แต่มีคุณค่าทางอาหารน้อย ส่วนเม็ดไข่มุกซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของชานมไข่มุกมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มหนึบหนับน่ากิน แต่หากกินไข่มุกมากเกินไปก็อาจทำให้มีอาการท้องผูกได้ และยังไร้ซึ่งสารอาหารเพราะ ทางผู้ผลิตจึงคิดว่าการผลิตเม็ดไข่มุกให้มีสารอาหารและมีประโยชน์ทางร่างกายจำเป็นต้องลดปริมาณของมันสัมปะหลังลง และเพิ่มส่วนผสมอื่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการจากผลไม้นานาชนิด เช่น มะละกอ แครอท และเม็ดขนุน ที่มีสารอาหารที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกย จึงได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ไข่มุกเพื่อสุขภาพขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตเม็ดไข่มุกมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น นำไปประกอบอาชีพเชิงธุรกิจและเผยแพร่ชุมชนท้องถิ่นได้ รู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกที่มีหลักโภชนาก
ทำให้มีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น นำไปประกอบอาชีพเชิงธุรกิจและเผยแพร่ชุมชนท้องถิ่นได้ และทำให้รู้กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกที่มีหลักโภชนาการ และทำให้เกิดแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไปอย่างมีคุณภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดารัตน์ เสนอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รุ่งฤดี พรายมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง สุรีวรรณ จันตะมะพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ศิวกานต์ ศรีวารีอุตสาหกรรม
5นางสาว ธารสาย เกษตรสำราญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลิดา คำภิมาบุตรปวช.
2นางสาว ลลิตา ตะพังปวช.
3นางสาว สิริลักษณ์ เกิดผดุงปวส.