ข้าวเกรียบข้าวสังข์หยดผสมจมูกข้าวเสริมโปรตีนกากถั่วเหลือง

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การศึกษาการทำข้าวเกรียบเพื่อสุขภาพที่สามารถหาวัตถุได้ในท้องถิ่นประเภทข้าวและการแปรรูปวัตถุดิบของเหลือทิ้ง อย่างกากถั่วเหลืองมาทำให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ จึงมีการนำส่วนผสมหลัก ได้แก่ ข้าวสังข์ หยดกล้อง ซึ่งคนส่วนใหญ่จะไม่นิยมทานข้าวกล้องเพราะฝีดคอ แข็งไม่น่ารับประทาน ถัดมาคือ จมูกข้าวดอกข่า ซึ่งใน จมูกข้าวมีโอเมก้าสูง กลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบเตย ทำให้นอกจากได้สารอาหารแล้วยังทำให้ช่วยดับกลิ่นเหม็นหื่น ของกากถั่วเหลืองอีกด้วย ไม่นิยมนำมาหุงรับประทานลักษณะเม็ดเล็กๆ กินแฉะๆ เหมือนข้าวต้ม และกากถั่วเหลือง ที่เหลือจากการทำน้ำเต้าหู้ นำมาคั่วพอร่วนเพื่อดับกลิ่นเหม็นหื่น เราจึงได้วัตถุดิบหลักที่ลงตัวในการทำข้าวเกรียบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รสชาติกลมกล่อม หอม กรอบ อร่อย ได้คุณค่าทางโภชนาการสูง
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากข้าวและกากถั่วเหลือง
2.เพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบข้าวสังข์หยดผสมจมูกข้าวเสริมโปรตีนกากถั่วเหลือง
3.สร้างนวัตกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวสังข์หยดผสมจมูกข้าวเสริมโปรตีนกากถั่วเหลืองให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุภาพร เจริญพิทักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สามารถ รอดยิ้มคหกรรม
3นางสาว วรลักษณ์ เจียมพิจิตรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง วิไลวรรณ ตันกองโกยคหกรรม
5นางสาว พัชราพรรณ นิติกุลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มัลลิกา ฤกษ์งามปวช.
2นางสาว อรพินท์ มณีโชติปวช.
3นางสาว ชมพู่ งามยิ่งปวช.
4นางสาว รัชนีกรณ์ คุ้มสินปวช.
5นาย เจษฎา เอ็มยุเด็นปวช.
6นางสาว นภัสสร อังสิริเสณีปวช.
7นางสาว วรรัตน์ เกื้อกลิ่นปวช.
8นาย ทวีศักดิ์ บุญผาดปวช.
9นาย ธนคาร แก้วสมุทรปวช.
10นางสาว ฐานิกา ทองรัตน์ปวช.