ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมจากสมุนไพรธรรมชาติ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันพบว่าการย้อมสีผมด้วยสารเคมี อาทิเช่น สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ สารพีพีดี สารแอมโมเนีย โลหะหนัก ซึ่งสารเคมีเหล่านี้ส่งผลข้างเคียงต่อเส้นผม ประชาชนที่ตระหนักถึงอันตรายของยาย้อมสีผมจึงหันมาใช้พืชสมุนไพรในการย้อมผมกันมากขึ้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยได้มีแนวคิดศึกษาสูตร หาประสิทธิภาพ และออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมจากพืชสมุนไพรที่สามารถเปลี่ยนสีผม ปิดผมหงอก ช่วยบำรุงเส้นผม และยังทำให้ผมดกดำเงางาม เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีในการย้อมสีผม อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่แพ้สารเคมีที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เป็นมะเร็งบนหนังศีรษะได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมจากสมุนไพรธรรมชาติ ประกอบไปด้วยส่วนผสม คือ ดอกอัญชัน มะกรูด ผงกากกาแฟ มายองเนส และน้ำมันมะกอก สรรพคุณเพื่อเปลี่ยนสีผม ปิดผมหงอก ช่วยบำรุงเส้นผม แก้ปัญหาผมร่วง ป้องกันการเกิดรังแค และยังทำให้ผมดกดำเงางาม
1.สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์หมักผมจากธรรมชาติที่ปลอดภัยไร้สารเคมีได้
2.ผู้ที่แพ้สารเคมีสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมจากธรรมชาติได้โดยไม่เกิดผลข้างเคียง
3.สามารถต่อยอดสู้เชิงพาณิชย์และสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ศักดิ์ ภิรมรักษ์สามัญ
2นาง สุขศรี ยมพูลสามัญ
3ดร. เศรษฐาพันธ์ สุกใสเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว วิระนันท์ ทิพย์รักษ์สามัญ
5นางสาว กนกวรรณ สุวรรณรักษาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันจิรา สาทูปวช.
2นางสาว ธัญญ่า บุณยัษเฐียรปวช.
3นาย อัครัช บุญเทียมปวช.
4นาย อาทิตย์ สายเสมาปวช.
5นางสาว ศุภาพิชญ์ ไล้คงปวช.
6นางสาว สวลี เกลี้ยงเกตุปวช.
7นางสาว ปริชาติ ทองอรุณปวช.