น้ำยาปรับผ้านุ่มต้นกระสัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รุ่งฤดี ไทรสุวรรณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นิรมล คชแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย จารึก ศรีนาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วิไลรัตน์ เพ็ชรหึงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว หทัยรัตน์ เวชพัฒน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยะธิดา บุญณมีปวช.
2นางสาว วรรณษา ปราบพาลาปวช.
3นาย ปรเมษฐ์ แย้มโอษฐปวช.
4นางสาว สุดา หวันหยีปวช.
5นาย ชนกันต์ ปานขุนรักษ์ปวช.
6นางสาว สิรีธร เพชรช่วยปวช.
7นางสาว ณัฏฐธิดา น้อมศักดิ์ศรีปวช.
8นางสาว ชยานันท์ ดอกไม้ปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

น้ำยาปรับผ้านุ่มต้นกระสัง เป็นการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับต้นกระสัง โดยผ่านกระบวนการผลิตกัดน้ำต้นกระสังจากเอทานอลที่สามารถรับประทานได้ ซึ่งต้นกระสังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพ และเป็นการนำต้นกระสังที่เป็นพืชสมุนไพรมาสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำยาปปรับผ้านุ่ม เสื้อผ้ามีสัมผัสนุ่ม หอมสดชื่น พร้อมฆ่าเชื้อแบคทีเรียและนำพืชสมุนไพรมาสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้สูงขึ้น
เสื้อผ้าให้สัมผัสนุ่ม หอมสดชื่อ ยืดอายุการใช้งานเสื้อผ้า รีดง่ายกว่าเดิม
มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ คือ ต้นกระสัง ที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย