Aloe Vera Honey Wax Hair (ผลิตภัณฑ์กำจัดขนพร้อมบำรุงผิวหนัง)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. หญิง พรรณธิพา ชัยขุนพลสามัญ
2นางสาว สาวิตรี แก้วปัญญาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุนันทา โกทัณฑ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นิศา ม่วงมีปวช.
2นางสาว วีรยา ยนต์ทองหลางปวช.
3นางสาว จันธิดา ศรีมณฑลปวช.
4นางสาว กีต้า ปิ่นแก้วปวช.
5นางสาว กัญญารัตน์ คำมาปวช.
6นางสาว พลอยมณี ฝ้ายแก้วปวช.
7นางสาว กรรณิภา ทับทิมปวส.
8นางสาว นฤมล ชนิดใหม่ปวส.
9นางสาว ชไมพร โตดีลังปวส.
10นางสาว สุกัญญา เจริญมากปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ Aloe Vera Honey Wax Hair เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนพร้อมบำรุงผิวหนัง โดยศึกษาประสิทธิภาพอัตราส่วนที่เหมาะสมของส่วนผสมต่อว่านหางจระเข้ต่อน้ำผึ้งในการทำผลิตภัณฑ์ Aloe Vera Honey Wax Hair กำจัดขน เจลว่านหางจระเข้ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบของผิว ลดการบวมแดงและบำรุงผิวไม่ให้ระคายเคือง ทดสอบจุลินทรีย์และ Pseudomonas aeruginosa ในผลิตภัณฑ์ผู้ทดสอบใช้งานมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ภาพรวม ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 พบว่า กำจัดขนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ และผลิตภัณฑ์มีราคาย่อมเยา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนพร้อมบำรุงผิวหนังจากสารสกัดจากธรรมชาติ
2. ไม่พบแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa
1. กำจัดขนร่างกายที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่น ขนแขน ขนขา ขนรักแร้ เป็นต้น
2. กำจัดขนง่ายๆ ภายใน 1-2 นาที ผิวหนังเรียบเนียน