เส้นก๋วยเตี๋ยวเรนโบว์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารที่คนนิยมบริโภคกันรองลงมาจากข้าว เส้นก๋วยเตี๋ยวตามท้องตลาดทั่วไปนั้นส่วนมากมีสารเคมี เจือปนอยู่ คือ สารกันบูดซึ่งหากร่างกายได้รับเป็นเวลานานๆจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตับและไตลดลงทางคณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาต่อยอดเส้นก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมที่ทำจากแป้งสาคูเส้นก๋วยเตี๋ยวเรนโบว์กึ่งสำเร็จรูป เป็นการคิดค้นและพัฒนาต่อยอดมาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวดั้งเดิมที่มีส่วนผสมของเนื้อปลาสีกุนข้างเหลืองและแป้งสาคู โดยเพิ่มน้ำสกัดจากผักลงไปในเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เกิดสีสันต่างๆและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ประโยชน์ของผักสีต่างๆ และยังให้คุณค่าทางโภชนาการจำพวก วิตามิน เกลือแร่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เส้นก๋วยเตี๋ยวเรนโบว์กึ่งสำเร็จรูป มีส่วนผสมหลักของแป้งสาคู เนื้อปลาสีกุนข้างเหลือง และน้ำสกัดจากผัก เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
1.เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับคนวัยต่างๆ
2.เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
3.ได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และหลากหลาย
4.เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์ศักดิ์ ภิรมรักษ์สามัญ
2นางสาว บัณฐิญาภักดิ์ บุญเจริญสามัญ
3นางสาว ทิพย์วิมล ทิพย์รักษาสามัญ
4นาง วรรณรัตน์ เพชรถาวรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อลิสา เจริญสุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูธิป รุยไกรรัตน์ปวช.
2นาย ภานุพงศ์ ทองเทพปวช.
3นางสาว ปภาวินท์ ปรีชาปวช.
4นางสาว ระติกะ ทาปาปวช.
5นางสาว วรพรรณ อินทรวิเชียรปวช.
6นาย นฤเบศ บุญเสริมปวช.
7นางสาว ลาภินี อินทการปวช.
8นาย นพวิชญ์ ชัยทองปวช.
9นางสาว สิตตา หมันเบ็ญหมัดปวช.
10นางสาว พัณณิตา ลิ้มมธุรจันทร์ปวส.