ระบบแจ้งเตือนภัยภายในบ้านผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ รอดคลองตันอุตสาหกรรม
2นาย ก่อพงษ์ ไวยาณิกรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัฐวิทย์ คงมณีปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ หาญธงชัยปวช.
3นาย ณัฐิวุฒิ บุญประเสริฐปวช.
4นาย จักรพันธ์ วงศ์สกุลสุขกูลปวส.
5นาย กฤษณะ รอดสัมฤทธิ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันระบบสมองกลฝังตัวมีบทบาทในยุคไทยแลน 4.0 เป็นอย่างมาก ทำให้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัย ความสะดวกสบายของผู้ใช้งานร่วมกับระบบสมองกลฝังตัว จึงได้พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวให้เป็นเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านกรณี ไม่มีคนอยู่บ้านโดยหลักการทำงานประกอบด้วยเซ็นเซอร์จำนวน 8 ตัวจะถูกติดตั้งตามประตูหรือหน้าต่างสามารถเลือกติดได้ตามต้องการ เมื่อประตูถูกเปิดออกระบบสมองกลฝังตัวจะส่งข้อความไปยังไลน์ที่ได้กำหนดไว้ และจะแจ้งเป็นข้อความที่ระบุชื่อประตูที่ถูกเปิด เช่นประตูบานที่1 ถูกเปิดข้อความจะส่งไปยังไลน์ ว่าเตือนภัยประตูบาน 1 ถูกเปิด ทำให้ทราบทันทีว่ามีคนบุกรุกเข้าบ้านมาทางประตูบานที่1 ในระบบยังสามารถบอกได้สูงสุด 8 ประตู โดยแยกการทำงานอย่างอิสระ ในระบบยังมีการถ่ายภาพเพื่อส่งภาพผู้บุกรุกไปยังไลน์ที่ได้กำหนดไว้ด้วย แต่ระบบทั้งหมดต้องอาศัยการอินเตอร์เน็ตภายในบ้านเป็นตัวเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพ และส่งข้อความ เมื่อมีบุกรุกเข้ามาในบ้าน
ภาพและข้อความที่ได้จากการถ่ายจะถูกส่งไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ สามารถติดตั้งใช้งานที่ในบ้านและประตูหรือหน้าต่าง
และต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ผู้วิจัย จึงได้พัฒนาระบบสมองกลฝังตัวให้เป็นเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านกรณี
ไม่มีคนอยู่บ้านโดยหลักการทำงานประกอบด้วยเซ็นเซอร์จำนวน 8
ตัวจะถูกติดตั้งตามประตูหรือหน้าต่างสามารถเลือกติดได้ตามต้องการ
เมื่อประตูถูกเปิดออกระบบสมองกลฝังตัวจะส่งข้อความไปยังไลน์ที่ได้กำหนดไว้
และจะแจ้งเป็นข้อความที่ระบุชื่อประตูที่ถูกเปิด เช่นประตูบานที่1 ถูกเปิดข้อความจะส่งไปยังไลน์
ว่าเตือนภัยประตูบาน 1 ถูกเปิด ทำให้ทราบทันทีว่ามีคนบุกรุกเข้าบ้านมาทางประตูบานที่1
ในระบบยังสามารถบอกได้สูงสุด 8 ประตู โดยแยกการทำงานอย่างอิสระ
เพื่อเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยภานในบ้านผ่านระบบไลน์