เค้กปลีกล้วยไข่เค็ม

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเค้ก(cake)นับว่าเป็นอาหารที่นิยมไปทั่วโลกผ่านกรรมวิธีการอบ จากแป้ง ไข่นม เนย น้ำตาล และวัตถุดิบอื่นๆ ทีมผู้จัดทำได้คิดค้นนำหัวปลี Banana blossom หรือ Banana flower เป็นส่วนดอกของต้นกล้วยมา ใส่ในเค้กและนับว่าเป็นกระแสอาหารเพื่อสุขภาพที่มาแรงในต่างประเทศ เพราะหัวปลีมีเส้นใยเหนียวแน่น ให้รสสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ ที่สำคัญหัวปลีมีแคลอรีต่ำ มีคุณค่าทางโภชนาการและมีสรรพคุณต่างๆ อย่างที่คนทั่วไปมองข้าม ทีมผู้จัดทำจึงอยากนำเสนอผลงานที่ทุกคนรับประทานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ประเภทขนมเค้ก และมีจุดเด่นตรงการนำเนื้อหัวปลีมาเสริมในเนื้อเค้ก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหัวปลีเป็นรสชาติที่ลงตัว และมีคุณค่าทางสารอาหาร พร้อมตัวครีมและครัมเบิ้ลไข่เค็มทำให้รสชาติดียิ่งขึ้น พ ผู้จัดทำมีความประสงค์ที่จะนำเอาหัวปลี ที่คนมักมองข้าม ออกมาเป็นเค้กปลีกล้วยไข่เค็ม ที่น่ารับประทาน
1. บำรุงเลือด หัวปลีมีธาตุเหล็กสูง ช่วยบำรุงเลือด ป้องกันโลหิตจาง โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่หลังคลอดบุตร
2. ขับน้ำนม ด้วยสรรพคุณหัวปลีที่ช่วยบำรุงเลือด ทำให้หัวปลีมีประโยขน์ในการช่วยขับน้ำนมของหญิงหลังคลอดบุตร
3. ลดระดับน้ำตาลในเลือดการศึกษาในวารสาร Phytoterapy Research เมื่อปี 2000
4. ลดการอักเสบในร่างกายในหัวปลีมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่า มีทานอล
5. ประจำเดือนมามากหัวปลีช่วยได้ โดยหัวปลีมีสรรพคุณกระตุ้นร่างกายให้สร้างฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน
6. ช่วยต้านเศร้า หัวปลีมีแมกนีเซียม ธาตุอาหารสำคัญที่มีผลรักษาอาการซึมเศร้า
7. รักษาโรคกระเพาะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัฐนันท์ เสียงเสนาะคหกรรม
2นางสาว รัศมี ฮั่วจั่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ทัศนีย์ โชติภักดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กานต์สินี แสนใจงามวรภัทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรศักดิ์ ปทุมานนท์ปวช.
2นางสาว ปวีณา แก้วแกมทองปวช.
3นางสาว ณัฐกฤตา สาลีกุลปวช.
4นางสาว อาทิตยา อาญาเมืองปวช.
5นางสาว สลิลทิพย์ บวมขุนทดปวช.