น้ำมันนวดจากใบหูเสือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จรรยวรรธน์ ทัศนอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จิระ วงศ์ภีรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว หงษ์หยก สีใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชาภัทร เถื่อนขุนทองปวช.
2นางสาว ศศิธร มนูญโญปวช.
3นางสาว ศิริลักษณ์ แสนแก้วปวช.
4นางสาว พิยะดา ศรีพลปวช.
5นางสาว ทวีพร เหมือนดีปวช.
6นางสาว สุภาพร หัสแดงปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในการศึกษาสิ่งประดิษฐ์จากใบหูเสือ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อผลิตน้ำมันนวดจากใบหูเสือ พบว่า สรรพคุณของใบหูเสือ มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการหวัด,หอบหืด รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวกลดอาการปวดบวมตามข้อ ใช้ทาท้องเพื่อบรรเทาอาการท้องอืด ช่วยรักษาหิด แมลงสัตว์กัดต่อย เเละยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ถือได้ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างมาก ทั้งนี้ผู้จัดทำจึงได้นำความรู้จากภูมิปัญญาพื้นบ้านในการผลิตน้ำมันนวดมาผสมผสานทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำมันนวดจากใบหูเสือ ที่มีสรรพคุณมากมายเเละปลอดภัยต่อร่างกายอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดสู่การหารายได้ให้กับนักศึกษา เเบ่งเบาภาระครอบครัว เเละต่อยอดสู่การสร้างอาชีพในเชิงพาณิชย์ต่อไป

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.บรรเทาอาการหวัด,หอบหืด
2.รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
3.ลดอาการปวดบวมตามข้อ
4.ใช้ทาท้องเพื่อบรรเทาอาการท้องอืด
5.รักษาหิดแมลงสัตว์กัดต่อยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
1.บรรเทาอาการหวัด,หอบหืด
2.รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
3.ลดอาการปวดบวมตามข้อ
4.ใช้ทาท้องเพื่อบรรเทาอาการท้องอืด
5.รักษาหิด แมลงสัตว์กัดต่อยมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2-
ว-สอศ-3-
ภาคผนวก-