ทองเต็ม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วันทนีย์ สีทาเกษตรกรรม
2นาง รสสุคนธ์ แย้มดีเกษตรกรรม
3นางสาว สุขสิริ อินจันทร์เกษตรกรรม
4นางสาว ปุณญนุช อินทร์ใยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ศุภดิฐ มณีรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อลงกรณ์ พยุงพนมปวส.
2นาย รุ่งเรือง แซ่ย่างปวส.
3นาย ชวาล แซ่ว้างปวส.
4นาย เอกวิทย์ พยุงพนมปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

แป้ง “ทองเต็ม” เป็นผลิตภัณฑ์แป้งทองม้วน ทองพับ ทองกรวยผสมแป้งเต็มเป้สำเร็จรูป โดยเทมเป้เป็น ถั่วเหลืองหมักกับเชื้อรา Rhizopus oligosporus จะไปทำลายกลิ่น รส และเอนไซม์ที่ไม่ต้องการ เต็มเป้ยังถูกย่อยสลายได้ง่าย มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่นุ่มขึ้น เพิ่มค่าองค์ประกอบของสารอาหารในเต็มเป้มากกว่าถั่วเหลืองทั่วไป จากการทดลองพบว่า แป้ง “ทองเต็ม” ผู้ทดสอบชิมที่ใช้ในการทดสอบเป็นครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไป จำนวน 40 คนให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแป้งเต็มเป้ร้อยละ 15 (สิ่งทดลองที่ 3) มากที่สุด ด้านความชอบรวม 7.82 คะแนน ระดับความพึงพอใจชอบมาก มีไขมัน ร้อยละ 6.85 ใยอาหาร ร้อยละ 3.51 โปรตีน ร้อยละ 2.09 ความชื้น ร้อยละ 4.91 เถ้าร้อยละ 1.22 และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 81.42 จำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด 4.74x102 จำนวนยีสต์และราทั้งหมด 2.1x101 ซึ่งค่าที่ได้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทย ราคาจำหน่ายต่อกล่อง (ปริมาตร 500 กรัม) ราคา 99 บาท อายุการเก็บรักษา 6 เดือน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าทางอาหาร รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย สะอาด สะดวก
มีโปรตีนสูง เป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าเทียบเคียงเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย มีสารเลซิทิน เป็นแหล่งวิตามิน B12 จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง และ ป้องกันโรคโลหิตจาง วิตามินนี้จะไม่พบในพืชผักต่างๆ ดังนั้นวิตามินนี้จะเป็นที่ต้องการในกลุ่มผู้ทานอาหารมังสวิรัติส่วนใหญ่ มีไฟเบอร์สูง ช่วยในระบบขับถ่าย ดูดซับไขมัน

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.ภาค
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก