ปลั๊กไฟเก็บสายอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากการเก็บปลั๊กไฟเเบบธรรมดาเกิดจากสายไฟรั่วจะทำไห้เราโดนไฟดูดได้เลยคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อ ความปลอดภัย และรวดเร็วต่อการเก็บสายไฟป้องกันไฟดูด เวลามือถูกสายไฟที่รั่วดูด เลยไปปรึกษาอาจารย์ที่ดู แลงานสิ่งประดิษฐ์ เลยเกิดไอเดียร์สิ่งประดิษฐ์ปลั๊กเก็บสายอัตโนมัติ เลยคิดค้นอุปกรณ์ที่เหลือใช้จากรอกลมที่ ไม่ได้ใช้แล้วมาทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาทดลองใช้งาน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.การเก็บสายไฟแบบธรรมดาอาจเกิดอันตรายจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์การเก็บแบบอัตโนมัติ
2.รวดเร็วต่อการเก็บสายไฟและปลอดภัยด้วยการดึงสายเพียงครั้งเดียวจะเก็บสายไฟโดยแบบอัตโนมัติ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและง่ายต่อการใช้งาน.การเก็บสายไฟจะสดวกสบาย และประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลาต่อการทำงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
2นาย คมสัน จันทมาสอุตสาหกรรม
3นาย บุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์อุตสาหกรรม
4นาย สุระ สายสุรินทร์อุตสาหกรรม
5นาง พรเนตร กระจายสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กิจศิญา สายชมจันทร์ปวช.
2นางสาว กนกพร ชัยดีปวช.
3นาย จีรศักดิ์ ทองเกลี้ยงปวช.
4นาย ชินวัตร จวงศรปวส.
5นาย ณัฐพงษ์ สังกะสีปวส.
6นาย ณัฐพล ทรัพย์บำรุงปวส.
7นางสาว จันทรัตน์ โสภาปวส.
8นาย ณัฐวุฒิ เหล่าเขตกิจปวส.
9นาย ธนกิจ สุขโตปวส.
10นาย ฐิติวุฒิ ติดยงปวส.

การอัพโหลดเอกสารโครงการ
เอกสาร/ระดับ อศจ.
ว-สอศ-2
ว-สอศ-3
ภาคผนวก